„Lebo ktokoľvek by vás napojil čo aj len čašou vody preto,
že ste Kristovi, vpravde vám hovorím: neminie ho odplata.“

Mk 9, 41