Juraj Tranovský

Jednou z významných osobností , ktorú by sme si mali pripomínať je bezpochyby jeden z najvýznamnejších tvorcov našich duchovných piesní Juraj Tranovský. Dnes si pripomíname 430 rokov od jeho narodenia.

Narodil sa 27. marca 1592 v Těšíne v rodine kováča. Rodičia Jurajovi dali základ v kvalitnom vzdelaní. Božie vedenie, ho priviedlo do škôl, ktorého ho nezameniteľne formovali a ovplyvňovali. Najme štúdium na univerzite vo Wittenbergu. Po štúdiu pôsobil v Čechách, odkiaľ bol nútený, kvôli vzniknutej situácii a prenasledovaniu, po bitke na Bielej hore utiecť. Svoje miesto našiel na Slovensku, najprv na Orave a nakoniec na Liptove . Zomrel vo svojich 45 rokoch 29. mája 1637.

Juraj Tranovský žil svoj život krátko a neľahko. Podstúpil „hanění, vyhánění, pokutování i žalářování… i smrti“! A predsa! V modlitbách odpúšťal a „zlým za zlé sa neodplacuje“. Neustále oplýval zdravým optimizmom; životu sa vždy len tešil a dňu svojho narodenia dobrorečil! Všetko toto pramenilo z jeho pevnej, hlbokej, nepochybujúcej viery bez akejkoľvek špekulácie. Ona modelovala rysy tejto peknej a vzácnej kresťanskej osobnosti; ňou bol vedený každý jeho životný počin. Lebo: „… u neho bol celý život, celé životné dielo výslednicou nekonečnej, vrúcnej zbožnosti“.

Juraj Tranovský vytvoril obrovské a nezameniteľné dielo, ktoré niekoľko storočí ovplyvňovalo a ovplyvňuje evanjelickú a. v. cirkev. Jeho dielo Cithara sanctorum, Písmo sväté podané vo forme duchovný piesní. Videl v nich do budúcnosti a zanechal v nich myšlienky, ktoré nesú v sebe posolstvá aktuálne  aj v dnešnej dobe. Tranoscius nebol len spevníkom, ale častokrát aj rodinnou kronikou, matrikou, obrazom rodín niekoľkých generácii za dlhé desaťročia. Mnohí sa tam našli, mnohých tam nachádzame.

Zdroj: Tranovský kalendár, www.juras.sk, Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia 500 rokov reformácie na Slovensku