Dať dcére meno Marta? Lebo je v Biblii? Zdá sa, že pre mnohých v rebríčku zlých žien, hneď v tesnom závese za “klasickými” hriešnicami, nasleduje práve Marta! Prosím, nedajte sa mýliť podobnými výkladmi! Odporúčam radšej so sebou nosiť lepiacu pásku a v prípade potreby podobným “vykladačom” lepiť ústa.

Ale poďme po poriadku.

Súrodenci z Betánie

Marta je žena, spomínaná v evanjeliách a vieme o nej preto, lebo ju aj jej dvoch súrodencov Ježiš rád navštevoval. Marta žila v spoločnej domácnosti so sestrou Máriou a s bratom, ktorý sa volal Lazar (ak sa vám zdá, že vám to meno niečo hovorí, zdá sa vám správne). Marta je často menovaná ako prvá zo súrodencov – je pravdepodobne najstaršia. A zdá sa, že Lazar, ktorý nič nehovorí, len sa všetko deje akosi okolo neho, je najmladší.

Nikde nie je žiadna zmienka ani o otcovi, ani o manželoch týchto dvoch sestier. A to je dosť nezvyčajné, keďže židovské ženy sa zvyčajne vydávali, keď mali šestnásť. Je možné, že prišli o rodičov v mladom veku, druhá možnosť – boli obidve vdovy, alebo oboje. V tom prípade im ich rodina nechala slušný majetok. A je tu aj tretia možnosť.

Ešte som nespomenula, kde títo súrodenci žili. To miesto sa volalo Betánia (bet anya) a v hebrejčine to znamená biedny dom alebo dom trápenia. Táto dedina mohla byť pomenovaná podľa hospicu, ktorý tam bol. Tento hospic patril asketickej židovskej sekte (alebo hnutie, ak vám sekta znie veľmi negatívne), ktorej členovia dobrovoľne žili v celibáte a venovali sa charite. Myslím ale serióznu charitu, nie to, že si kúpite lístok na charitatívny koncert alebo sa niekde zjavíte, že akože niečo podporujete a hneď si urobíte fotku na Instagram. Zvitky, ktoré sa našli pri Mŕtvom mori, spomínajú Betániu a hospic pre “rituálne nečistých”, napríklad pre ľudí, ktorí mali malomocenstvo alebo čokoľvek, s čím si už nevedeli pomôcť sami. Áno, toto už je charita. A máme veľa dôvodov si myslieť, že Mária, a hlavne Marta! tento hospic riadili.

Hlava rodiny

Buď teda bola Marta na čele hospicu, alebo tá predchádzajúca možnosť, že boli slušne bohaté. Finančne dobre zabezpečené, alebo povedzte si to ako vám to sedí najlepšie. Lebo ak Ježiš a všetci okolo Neho nebývali v hospici, tak bývali u nich v dome, a počítajme, Ježiš, dvanásť mužov učeníkov, a minimálne päť žien, ktoré ich sprevádzali a ktoré boli tiež Ježišovými učeníčkami. To máme minimálne osemnásť ľudí. Dom, ktorý má miesto pre toľko ľudí na prespatie a financie na ich nakŕmenie, to nie je chudobný dom. Okrem toho, z iného príbehu vieme, že vieme že Mária, Martina sestra, vlastnila drahý parfém (masť), ktorého cena bola hodnota ročného zárobku.

Všetko nasvedčuje tomu, že hlava ich domácnosti bola Marta. Nemala manžela ani otca a sama šéfovala veciam. V tej dobe nie úplne zvyčajné? Áno. Zriedkavé? Ani zďaleka.

To je ten problém, že síce mnohí ľudia o Biblii hovoria, ale stále ju nečítajú (nečítame) dosť. Lebo v Novej Zmluve máme aj ďalšie ženy, ktoré mali svoje vlastné peniaze a samy o nich aj rozhodovali (napríklad Lýdia, Chloe, Nymfa a Jana). A či platí jedna alebo druhá možnosť o ich majetku, jedno je zreteľné. Marta bola šéfka.

A tu je pes zakopaný

Predstavte si triedu, v ktorej je sedem detí. Len dve z nich sú dievčatá a jedna z nich sa volá Marta. A teraz si predstavte, že táto trieda používa rôzne pomôcky, a stále, na konci hodiny, všetky tie kocky, dieliky, súčiastky, treba upratať. A teraz si predstavte, žeby z tých všetkých detí upratovalo jedno z dievčat, práve Marta. A všetci ostatní by počúvali učiteľku. Predstavte si, ako by sa cítila Marta, ak by musela upratovať po celej triede. A potom by sa jej pani učiteľka spýtala, Marta, čo som hovorila? No ona by nevedela, lebo v tej chvíli sa sústredila na zbieranie všetkých dielikov. Ak by ste boli na jej mieste a učiteľka by vás napomenula, že nepočúvate, ako by ste sa cítili?

Pomaly prichádzam k tomu príbehu, ktorý je pri Marte kameňom úrazu. A urobila som bezpečnostné opatrenia. Aby som všetky svoje poznámky dala dokopy bez toho, že budem príliš jedovatá, pre istotu som sa predtým najedla. Vážne.

Bola to Marta, ktorá Ježiša a Jeho učeníkov prijala do domu. No vo chvíli, keď všetci sedeli a počúvali Ježiša, Marta mala plné ruky práce. Obsluhovala a zjavne to na ňu samú bolo príliš veľa. Preto sa Ježiša spýtala, prečo Márii, sediacej a nič nerobiacej nič nepovie! Prečo je všetka robota len na nej! A Ježiš Marte odpovedá, že na seba berie príliš veľa starostí a bremien, no v skutočnosti je potrebné len jedno. A že práve nie ona, ale Martina sestra si vybrala lepšie.

Polopatisticky

Áno, toto je ten text, na základe ktorého je Marta označovaná ako hyperaktívna, prehnane starostlivá nesústredená, uštvaná, neduchovná a málo zbožná workholička (vynechala som niečo?). Pritom to, čo mi vo výkladoch zvyčajne chýba, je jednoduchá logika.

Viete čo Ježiš nepovedal? Že Marta nemá urobiť prácu, ktorú robila. Pripusťme, že časť z tej starostlivosti už nebola nutná, ale zvyšok? Je práca, ktorá v domácnosti potrebuje byť urobená! Domácnosť potrebuje mať prichystané jedlo, upratané, riady umyté, postele, kde sa všetci vyspia, pripravené. Bez niektorých vecí sa jednoducho nepohneme. A mňa presne toto hnevá na všetkých tých blogoch a článkoch, ktoré hovoria, buďme viac Máriami v svete, ktorý je plný Márt a podobne. To je presne taký druh zbožnej blbosti, ktorá znie možno pekne, ale v praktickom živote je vám to nafigu.

Áno, Ježiš hovorí, že Mária si vybrala lepší podiel, a hovorí to Marte, ale ja si nemyslím, že to patrilo len Marte. Som presvedčená, že keď Ježiš hovorí o zmene priorít, hovorí nielen jej. Hovorí všetkým prítomným! Lebo ako trefne poznamenala jedna sestra, nikde v Biblii nie je napísané, žeby chlapi po Ježišových slovách prestali jesť. Kľudne sa ďalej kŕmili všetkým, čo im Marta priniesla na stôl…

A preto si myslím, že keď Ježiš hovorí o zmene priorít, to nebola výčitka Marte, ale to bolo pre všetkých prítomných. Je dôležité počúvať Ježiša a je dôležité urobiť v domácnosti robotu. Lebo verte mi, bolo by podstatne ťažšie počúvať akéhokoľvek úžasného učiteľa, a k máte prázdne žalúdky. Ide o to, že všetka tá práca nemá byť na jednej Marte, ale na všetkých nás.

Čistenie žalúdka

Úprimne, to, čo Ježiš povedal, mi znie trocha tvrdo a ak by som bola na Martinom mieste, brala by som to ako nepríjemnú výčitku. Ale na druhej strane, to, čo čítam, sú písmenká, a emócie za nimi len (veľmi subjektívne) odhadujem. A rozmýšľam, že je to možno viac vplyv tých výkladov, ako toho, čo Ježiš naozaj povedal.

Lebo: To Ježišovo, Marta, znepokojuješ sa pre mnoho a Mária si vybrala lepšie nie je tak úplne čistenie žalúdka. Ak by Ježiš Martu chcel napomenúť, robil by to medzi štyrmi očami, na to zabúdame. Na inom mieste (Matúš 18) hovorí On sám o napomínaní najprv medzi štyrmi očami, a ak to nezaberie, treba so sebou vziať jedného alebo dvoch svedkov. Maximálne dvoch, nie dvadsiatich! Marta, pretože je žena, nie je horšia, žeby ju sfúkol pred toľkými svedkami! A Ježiš je tu ako ten, čo raz hovorí jedno, a raz robí druhé? Lebo my všetci zjavne tento príbeh vidíme presne tak. Marta dostala sfuka a a čo je ešte horšie, Ježiš ju napomenul pred všetkými, čo tam boli.

Áno, viem, Marta sa pýtala, ona bola tá, ktorá prišla za Ježišom a povedala, Pane, nedbáš…? Je ti to jedno? A Ježiš jej odpovedal. ODPOVEDAL. Nezhadzoval ju. Neurážal jej prácu, neponižoval ju. Takže nikto nemá právo používať tento text týmto spôsobom. Ponižovať ženy, lebo jedna mala odvahu priamo sa spýtať Ježiša? To je proste hnusné. Prestaňte s tým. Nie je vám hanba?!

Predstavte si triedu, kde je sedem detí, kde je sedem detí, šesť z nich sedí a počúva, ale všetko, čo treba upratať, upratuje tá jediná Marta. Behá po celej triede, stará sa, robí za iných. Ako by ste sa cítili na jej mieste? Ako by ste sa cítili, ak by to bola vaša dcéra, vnučka? Alebo, ak by to bol chlapec, ak by to bol váš syn alebo vnuk , ktorý robí za všetkých v triede?

Toto nie je o MARTE. Toto nie je výčitka. Toto je vysvetlenie, že nemáme nechávať všetky povinnosti na pleciach tých istých, lebo aj oni potrebujú byť v Ježišovej prítomnosti. Lebo aj oni si potrebujú sadnúť a počúvať!

dve poznámky na záver:

ak aj spomínaná trieda nie je úplne fiktívna, nie je to len Marta, ktorá tam upratuje. vďaka pani učiteľke v nej upratuje aj to druhé dievča a samozrejme všetci chlapci!

Zuzana Vaľovská

Článok zo série ženy okolo Ježiša, uverejnený so súhlasom autorky.