Ako päsť na oko pôsobí rozdelenie našej cirkvi, ktoré sa odnedávna začalo objavovať v médiách – „klátikovci“ a „liberáli“. Toto jednoduché, vábivé a na prvý pohľad mediálne vďačné rozdelenie je však absolútnym bludom a pojmovým chaosom.

Liberálna teológia je myšlienkový prúd v nemeckom protestantizme 19. storočia, ktorý sa snaží otvoriť cirkev svetu, spoločnosti, umeniu a najnovším vedeckým objavom. Predstavitelia tejto teológie boli Schleiermacher, Harnack a Ritschl. Otvorenosť, transparentnosť a komunikatívnosť, to boli tri piliere tejto osviežujúcej vetvy kresťanského myslenia. A tí naši liberáli? Sú všetko iné, len nie otvorení a transparentní. Alebo sa dá inak nazvať nevpustenie šéfredaktorky Posla na zasadnutie ZED či informačný bojkot, ktorý na naše noviny uvalil Východný dištrikt alebo brat farár Bunčák? A tí „klátikovci“? Práve tým bol svojho času vytýkaný liberalizmus, keď sa to samozrejme hodilo, napríklad svojho času na EBF UK. Korunu tejto mediálnej hlúposti nasadzuje označenie Ondreja Prostredníka za hlavného predstaviteľa liberálneho prúdu v ECAV. My, ktorí sme osobne zažili „liberálnosť“ O. Prostredníka ešte v časoch, keď bol spirituálom na EBF UK, by sme vedeli veľa rozprávať.

O jeho „liberalizme“ môže hovoriť jeden bývalý študent, ktorý sa previnil tým, že dal interview do jedného týždenníka, kde bol odfotený, ako sedí za stolom, na ktorom stál pohár s pivom… Disciplinárny trest od nášho „liberála“ ho neminul. A čo tí nešťastní študenti, ktorí sa stali obeťou nočných prepadoviek, ktoré vtŕhali do internátnych izieb na kontrolu, či v nich nie sú po večierke študenti so študentkami, teda heterosexuálne páry. Ani ich neminul exemplárny trest, ktorý spočíval vo verejnom pokání pred plnou fakultnou aulou a v jednom prípade i zamietnutie žiadosti o ordináciu… Šepkalo sa medzi študentami o akýchsi záznamoch, ktoré boli na každého študenta v kancelárii „liberálneho“ spirituála, ktoré mali dopĺňať udavači. Či je to pravda neviem, viem však že i homosexuáli, fajčiari či vyznávači rockovej hudby nemali u Ondreja Prostredníka pred 20 rokmi na ružiach ustlané… Brat Prostredník mal právo zo svojej funkcie sa takto správať – ale možno ho označiť za „liberála“? Alebo nejaký zázračný grant z Bruselu spôsobil, že sa z rigorózneho spirituála stalo slniečko homosexuálnej menšiny? Ako vidíte, zázraky sa dejú.

V tých časoch bola útočiskom liberalizmu katedra dogmatiky, kde pôsobil práve Miloš Klátik a myslím, že je doteraz…

Napokon, spomeňme si na „liberálnosť“ potom, keď sa „liberáli“ dostanú k moci. Myslím, že budeme nostalgicky spomínať na skutočnú liberálnosť, čo tu bola za „klátikovcov“.

Ján Ľachký