„Ale kto činí pravdu, ide na svetlo,
aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané
.“

J 3, 21