„Kto by prijal jedno z takýchto dietok
v mojom mene, mňa prijíma;
a kto by mňa prijal , nie mňa prijíma,
ale Toho, kto ma poslal
.“

Mk 9, 37