BRATISLAVA – Martin Kováč, riaditeľ Spoločnej hospodárskej správy (SHS) cirkevných zborov ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska a Bratislava Dúbravka so sídlom v Evanjelickom dome starostlivosti (bývalá evanjelická nemocnica) v Bratislave pozval 8. júna na raňajky novinárov.

„Milí priatelia, kolegyne a kolegovia z médií, srdečne Vás pozdravujeme a dovoľujeme si Vás pozvať na Raňajky s novinármi. Radi by sme s Vami diskutovali o situácii v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v kontexte medializovaných informácií o prebiehajúcich voľbách vrcholných predstaviteľov cirkvi. Sme občianske združenie aktivistov z radov neordinovaných pracovníkov cirkvi – Hnutie evanjelických laických pracovníkov (H.E.L.P),“ píše Kováč v maile.

Uvádza tiež, že by sa rád stretol, aby priblížil novinárom situáciu okolo volieb v ECAV. Dôvodom informovania malo byť podľa tvrdení Kováča to, že „súčasné vedenie cirkvi sa usiluje demokraticky vyhlásené voľby zmariť, pošpiniť kandidátov a legitímne zvolenú kandidačnú poradu, ktorá posunula do volieb vedenia cirkvi kandidátov“. V závere mailovej pozvánky dodáva, že k predmetnej téme natočili aj dve videá.

Medzi novinármi, ktorých M. Kováč pozýva, sa ocitlo aj meno Júliusa Fila, emeritného generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Medzi pozvanými boli tiež katolícke médiá a svetské denníky SME, Denník N, redaktori z RTVS či tlačovej agentúry SITA. Cieľom raňajok s novinármi, ako sa neskôr potvrdilo, malo byť ohováranie a poškodzovanie mena ECAV na Slovenku a znevažovanie celoslovenského periodika Evanjelický posol spod Tatier (EP). Skutočnosť potvrdili videá M. Kováča, ktoré boli súčasťou pozývacieho mailu, ako aj otázky redaktorky z Denníka N, ktoré dostala o niekoľko dní redakcia EP. Tá však na stretnutie pozvaná nebola. Na pozvanie nakoniec prišli len redaktori z dvoch médií (SITA a Denník N).

Martin Kováč spravuje majetok CZ ECAV Bratislava Legionárska a Dúbravka. Podieľa sa na vydávaní Reformačných listov a je predsedom občianskeho združenia H.E.L.P., ktoré sa usiluje o rozklad ECAV na Slovensku. Poskytuje tiež prenájom celoslovenskému periodiku .tyždeň. Ten mu mal na dôvažok poskytnúť jednostrannú prezentáciu v relácii Pod lampou, kde nepravdivo informoval verejnosť spolu s bývalým konateľom spoločnosti Reformata, s. r. o. V. Danišom a šéfredaktorkou Reformačných listov E. Bachletovou, a tiež prezentáciu na internetových stránkach .týždeň.