„Proste a dostanete;
hľadajte a nájdete;
klopte a bude vám otvorené.“

Mt 7, 7