„Ale keď príde Syn človeka,
či nájde vieru na zemi
?“

L 18, 8