Kandidačná porada, z ktorej mali vzísť kandidáti na generálneho biskupa a generálneho dozorcu, sa uskutočnila 24. mája na biskupskom úrade Západného dištriktu v Zvolene. Na kandidátov boli navrhnutí aj súčasný generálny dozorca Imrich Lukáč, neurochirurg, a súčasný biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Oboch členovia kandidačnej porady zamietli.

Štrnásť predsedníctiev seniorátov a dištriktuálne predsedníctva Západného a Východného dištriktu spolu s predsedníctvom kandidačnej porady Romanom Porubänom a Romanom Žilinčíkom rozhodli o budúcich kandidátoch na voľby do generálneho predsedníctva cirkvi. Generálnym dozorcom by sa mal stať súčasný dištriktuálny dozorca VD Ján Brozman, krstený v rímskokatolíckej cirkvi, v minulosti trestne stíhaný a spájaný s krytím podvodov v Reformate, s. r. o. Prednosť mu dali pred súčasným generálnym dozorcom Imrichom Lukáčom, zástancom slobody slova, kritikom nehospodárneho nakladania s majetkom cirkvi a podvodov v Refomate, s. r. o. Dôvodnú námietku vzniesol Miroslav Hvožďara, senior Myjavského seniorátu, podľa ktorého generálny dozorca nespája cirkev, ale ju rozdeľuje, keď informuje evanjelickú verejnosť o kauzách. V tajnom hlasovaní ho následne 24 členov kandidačnej porady vylúčilo z volieb. Rovnako postupovali aj v prípade Milana Krivdu, kandidáta na generálneho biskupa. Dôvodnú námietku vzniesol Ján Hruška, senior Košického seniorátu, ktorý uviedol, že súčasný dištriktuálny biskup neudeľuje súhlasy k voľbám za zborových farárov. „V prevažnej väčšine prípadov súčasné predsedníctvo súhlasy k voľbám farárov udelilo. Dôvody neudelenia súhlasov najčastejšie spočívali v nedodržiavaní cirkevnoprávnych predpisov a cirkevnej ústavy,“ uviedli pre EP biskup Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.

Podľa člena generálneho hospodárskeho výboru Jaroslava Mervarta zamedziť kandidátov k voľbám preto, že si svedomito plnia povinnosti vyplývajúce z ústavy ECAV na Slovensku, je politikum. „Brat docent Imrich Lukáč je špička spoločnosti, veriaci, slušný, skromný, vzdelaný evanjelik, na ktorého by mala byť cirkev hrdá. Zdá sa, že práve preto sa členovia kandidačnej porady zľakli. Bratia Imrich Lukáč a Milan Krivda mali najväčšiu šancu, že ich veriaci na Slovensku zvolia, že by sa rozhodli za slušnú cirkev. Preto ich radšej mocensky odstavili s námietkou, že by si vlastne nemali plniť svoje povinnosti. Ich počin možno vnímať ako pomstu slušným a upretie práva byť volený. Je to však tragédia pre budúce smerovanie cirkvi,“ uviedol J. Mervart.

Podľa jedného z účastníkov priebeh kandidačnej porady potvrdil, že „s hlúposťou sa zle bojuje a je to takmer nezvládnuteľný boj. To, čo sa na kandidačnej porade udialo naznačuje, že aj budúce roky v cirkvi pôjdu týmto štýlom.“ Ako dodal, dianie na porade bolo stretom pravdy a klamstva. „Klamstva, ktoré pramení z povrchnosti. Podľa môjho názoru je táto povrchnosť spôsobená intelektuálnou nedostatočnosťou a faktom, že veci sa neposudzujú do hĺbky, nejde sa do podstaty.“

Odstavenie Milana Krivdu a Imricha Lukáča je podľa neho jasným signálom toho, akých praktík budeme v budúcnosti svedkami. Kandidátmi na generálneho biskupa sa stali Ivan Eľko, Sidónia Horňanová, Katarína Hudáková a Marián Kaňuch.