H.E.L.P. s newsletterom
(Pomoc s novinkami)

Digitálna gramotnosť sa v dnešnej dobe berie ako samozrejmosť. Všetky vekové kategórie − nielen deti a mladá generácia, ale aj naši seniori chcú byť informovaní, chcú mať aktuálne informácie o všetkom, čo ich zaujíma. Pre ľahší a jednoduchší prístup k nim poskytuje väčšina internetových portálov možnosť prihlásiť sa na odber noviniek. Na internete sa stretneme aj s anglickým označením NEWSLETTER. Je to väčšinou e-mail, ktorý obsahuje sumár noviniek, článkov a aktivít súvisiacich s určitou témou alebo s organizáciou. Je to moderný marketingový nástroj na prezentáciu a reklamu organizácie. Nájdete v ňom všetko dôležité na jednom mieste.

Pred nejakým časom začala tento nástroj používať aj naša Evanjelická cirkev ECAV na Slovensku. Osobne som bol milo prekvapený, že konečne aj ústredie začalo využívať túto formu prezentovania cirkvi − podľa vzoru Biskupského úradu Západného dištriktu, ktorý už skôr ponúkol túto možnosť pre svojich čitateľov.

Hneď som sa na odber noviniek prihlásil. Bol som však nemilo prekvapený, keď som prišiel k pätičke prvého e-mailu, kde som našiel podpísaného autora: okrem našej ECAV aj hnutie H.E.L.P. Ak by niekto nevedel, kto a čo je hnutie H.E.L.P., tak si to trochu pripomenieme.

H.E.L.P.

H.E.L.P. je Hnutie evanjelických laických pracovníkov, ktoré vzniklo ako opozícia proti bývalému vedeniu ECAV na Slovensku a svojimi aktivitami sa ho snažilo zdiskreditovať. Vydávali časopis Reformačné listy, kde uverejňovali články podložené nie faktmi, ale iba domnienkami; články plné klamstiev a poloprávd, aby čo najviac zdiskreditovali nepohodlné orgány a ľudí v ECAV s cieľom ovplyvniť voľby nového vedenia.

Dostali svoje

Vyvrcholením ich snaženia bolo vylúčenie kandidátov na kandidačných poradách na základe vykonštruovaných a nezmyselných informácií a výčitiek. Hnutie vzniklo okolo terajšieho generálneho dozorcu Jána Brozmana, ktorý okolo seba sústredil ľudí, z ktorých skoro všetci po úspešných voľbách dostali teplé miestečká vo vedení, či už na GBÚ, v Reformate, Alebo v ostatných výboroch a orgánoch ECAV na Slovensku. V podstate ovládli výkonnú moc ECAV na Slovensku. Moja otázka je: Prečo boli vylúčení všetci nepohodlní kandidáti vo voľbách do najvyšších funkcií ECAV, keď si boli takí istí svojou pozíciou? Bol to strach? Neistota?

Bývalé vedenie ECAV proti hnutiu ani jej členom nijakým spôsobom nezakročilo, aj keď z viacerých strán bolo na to vyzývané. Nanajvýš sa len ohradilo proti nepravdám, ktoré H.E.L.P. prezentovalo. Rešpektovalo pluralitu názorov a kritické myslenie ľudí. Po úspešných − podľa ich ponímania − voľbách ustali všetky aktivity H.E.L.P.-u, Reformačné listy už nevychádzajú a ich facebooková stránka propaguje len Evanjelický posol spod Tatier. Kde všetci zmizli? Prečo H.E.L.P. prestalo vydávať svoj časopis, ktorý slúžil na prezentáciu ich názorov? Dosiahli svoje a …!?

Atmosféra strachu

Na druhej strane po voľbách vznikla Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku (ASloZ), ktorá poukazuje na pochybenia, klamstvá, porušovanie zákonov a CPP, ktoré sa stali a stále sa dejú v ECAV na Slovensku. Žiada ich prešetrenie a vyvodenie dôsledkov voči zodpovedným. Nesnaží sa rozdeliť cirkev a ani nechce vytvoriť novú. Chce, aby sa veci v cirkvi robili transparentne, v rámci cirkevnoprávnych predpisov a podľa Augsburského vyznania. Po ujatí sa úradu novým vedením ECAV na Slovensku (teda H.E.L.P.-ákov) boli podané žaloby na ASloZ, začalo sa očierňovanie doma i v zahraničí, prenasledovanie, bossing a mobing voči farárom, ktorí sa verejne prihlásili, že súhlasia s ASloZ, vyhrážanie sa ostatným farárom kvôli spolupráci a prispievaniu do Asociácie. Ako povedal jeden z farárov, nastala „atmosféra strachu“. Verejne sa zakazuje spochybňovanie názorov a smerovania súčasného vedenia ECAV na Slovensku, a to pod hrozbami vyhodenia, presunutia, zničenia… Nie je záujem verejne a konštruktívne diskutovať o veciach, za ktoré ich kritizujú a na ktoré poukazujú. Prečo verejne nepredložia dôkazy? Prečo od začiatku odmietajú verejnú konštruktívnu diskusiu z očí do očí, pred všetkými?

H.E.L.P. je pre mňa kontroverzné hnutie, od ktorého by sa ECAV na Slovensku mala dištancovať, minimálne za to, ako krivilo pravdu podľa svojich predstáv bez predloženia relevantných argumentov a dôkazov, čo ešte viac dehonestuje a diskredituje ECAV na Slovensku! To sa však asi nestane, keďže členom H.E.L.P. je aj člen štatutárneho orgánu cirkvi, člen predsedníctva ECAV.

Prečo cirkev stále spolupracuje s týmto hnutím? Má s ním nejakú zmluvu, na základe ktorej jej poskytuje služby? ECAV si nedokáže sama zabezpečiť posielanie noviniek? Na čo slúži mediálne oddelenie a jeho zamestnanci? GBÚ nie je schopné zabezpečiť posielanie newsletteru vo vlastnej réžii?

Záver si urobte sami.

I.D.

ilustračné foto: pixabay.com