Diakonia v Prahe otvorí v roku 2023 nový domov pre ľudí s vážnejšími poruchami autistického spektra.

Nové centrum bude fungovať celoročne, ako celodenné bývanie so starostlivosťou 24 hodín denne, pre ľudí s ťažšou formou autizmu, ktorí potrebujú individuálnu, intenzívnu a hlavne nepretržitú starostlivosť. Cieľom je pomáhať a uľaviť rodinám, ktoré sa starajú o svoje dospelé deti.

Zariadení, ktoré by  starali o ľudí s touto poruchou je v rámci Českej republike nedostatok. Diakonia Praha je súčasťou Diakonie Českobratskej cirkvi evangelickej, ktorá je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb v Českej republike. Ročne sa stará o viac ako 25 tisíc ľudí v 150 zariadeniach

Zdroj: www.krestandnes.cz
Ilustračné foto: unsplash.com