Kandidačná porada k voľbám dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku zasadala 26. mája v Prešove. Opäť sa dohodla, že zabráni v slobodnej voľbe veriacich v cirkevnom zbore. Od predchádzajúceho pokusu znemožniť kandidatúru Imrichovi Lukáčovi na post generálneho dozorcu a Milanovi Krivdovi na post generálneho biskupa, neupustila ani tentokrát. Do volieb neschválila súčasného člena generálneho hospodárskeho výboru a predsedu predstavenstva Tranoscia Jaroslava Mervarta, ktorý mal kandidovať do funkcie dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Dvanásť členov kandidačnej porady k voľbám dozorcu Východného dištriktu, ktorú tvoria seniorálne predsedníctva Východného dištriktu, znemožnilo kandidovať Jaroslavovi Mervartovi. Dôvodnú námietku vzniesol Ján Hruška, senior Košického seniorátu (KOS). Malo ňou byť zaslanie listu KOS do vydavateľstva Tranoscius, na ktorý, podľa J. Hrušku, J. Mervart neodpovedal. Zasadnutia kandidačnej porady sa Jaroslav Mervart nemal právo zúčastniť, a preto ani brániť. Pre redakciu EP však uviedol, že predmetný list nedostal. Potvrdil to aj riaditeľ Tranoscia Ľubomír Turčan, podľa ktorého takáto pošta nedošla. Ďalšou námietkou znemožnenia kandidatúry na funkciu dištriktuálneho dozorcu VD malo byť to, že sa Jaroslav Mervart vo funkcii predsedu predstavenstva Tranoscius, a. s., riadi Obchodným zákonníkom.

Podľa Výzvy predstaviteľov a členov ECAV k voľbám  „je zrejmé, že problémom, kvôli ktorému im (Jaroslavovi Mervartovi, Milanovi Krivdovi a Imrichovi Lukáčovi; pozn. redakcie) bolo zabránené aktívne sa zúčastniť na voľbách, je ich nekompromisný postoj k neporiadkom v cirkvi predovšetkým pri správe nehnuteľného majetku ECAV, za ktoré zodpovedala správcovská spoločnosť Reformata pod vedením jej konateľov – bývalého dištriktuálneho dozorcu ZD Vladimíra Daniša a farára Jaroslava Mlynára.“

Do funkcie dozorcu VD teraz bude kandidovať jediný kandidát Ľubomír Pankuch, voči ktorému kandidačná porada nevzniesla žiadne námietky.