Predstavitelia cirkví na Slovensku opäť vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby jeho vláda umožnila účasť na bohoslužbách aj ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. Vyjadruje to stanovisko, ktoré v utorok večer počas konferencie prijali členovia a pozorovatelia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Stanovisko prinášame v plnom znení.

Vážený pán premiér,

s ľútosťou konštatujeme, že duchovné potreby zostávajú odsunuté na vedľajšiu koľaj. Javí sa, že vypočutý je ten, kto hlasnejšie kričí. Kto sa trpezlivo a s úctou dožaduje svojich práv, nie je braný do úvahy. Kým všetky obchody už možno navštevovať bez obmedzení, bohoslužby sú pre mnohých naďalej nedostupné.

Nedávno najvyšší náboženskí predstavitelia žiadali o preradenie slávení medzi esenciálne prevádzky. Odpoveďou im bolo faktické zrovnoprávnenie všetkých obchodov s esenciálnymi, avšak ponechanie reštrikcií pre bohoslužby.

Žiadame vás opakovane, aby ste umožnili účasť na bohoslužbách aj ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. O to skôr, že na zabezpečovanie materiálnych potrieb obyvateľov sa už takáto podmienka nevzťahuje.

So znepokojením si všímame hrubnutie spôsobov v politických zápasoch. Apelujeme na to, aby sa vo verejnom živote takéto prejavy neudomácnili. Praktický materializmus, žiaľ, hrubnutie spôsobov podporuje. Aj preto žiadnej spoločnosti neosoží, ak si ho osvojí ako kritérium rozhodovania.

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. a predseda Ekumenickej rady cirkví
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS
Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita
Rastislav, pravoslávny arcibiskup metropolita
Renáta Vinczeová, zastupujúca generálna dozorkyňa ECAV na Slovensku
Štefan Rendoš, Evanjelická cirkev metodistická
Vlastimil Šulgan, Starokatolícka cirkev na Slovensku
Ján Líba, Apoštolská cirkev na Slovensku
Štefan Evin, Cirkev bratská
Ferenc Porubán, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Zoltán Kakaš, Bratská jednota baptistov na Slovensku

zdroj: tkkbs.sk, ecav.sk