„Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom,
ktorý činí pokánie ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými,
ktorí nepotrebujú pokánie
.“

L 15, 7