„Či neblúdite preto,
že neznáte Písma ani moc Božiu.“

Mk 12, 24