Na oznámené výsledky volieb generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu a prvého kola volieb generálneho biskupa, zareagovali dvaja emeritní dozorcovia ECAV na Slovensku – Ján Holčík, súčasný predseda Slovenskej evanjelickej jednoty, a Pavel Delinga. Spoločne pripravili výzvu, ktorú budú distribuovať do cirkevných zborov ECAV na Slovensku, kde sa k nej budú môcť pridať jednotliví členovia. Výzvu bude možné podpísať aj na webovej stránke www.peticie.com (https://www.peticie.com/peticia_za_nove_voby_predsednictva_ecav_a_ditriktualneho_dozorcu_vd_ecav) ako aj na stránke www.volbyecav.sk. Iniciátori výzvy sa ňou rozhodli osloviť aj čitateľov Evanjelického posla prostredníctvom hárku, ktorý je vložený v tomto čísle. Zároveň prosia dobrovoľníkov, aby zbierali podpisy na priložené hárky, ktoré potom treba posielať na adresu: Slovenská evanjelická jednota, o. z., Bartókova 8, 811 02 Bratislava.

„Znepokojení vážnymi pochybnosťami o legitimite volieb generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku, vyvolanými najmä neodôvodneným vyškrtnutím kandidátov Milana Krivdu, Imricha Lukáča a Jaroslava Mervarta z kandidátok, vyzývame všetky kompetentné orgány ECAV, aby podnikli všetky kroky na zrušenie prebiehajúcich volieb a vypísanie volieb nových. Odvolávame sa pritom aj na vyjadrenie Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku, ktorý svojím stanoviskom 11/2018 potvrdil, že dôvodom na vyradenie z kandidátky môže byť iba nesplnenie zákonnej podmienky kandidáta na volenú funkciu. Keďže vyradení kandidáti spĺňali všetky zákonné podmienky, bolo ich vyradenie protiústavné.

Vyzývame aj všetkých terajších kandidátov, aby sami rezignovali na svoju kandidatúru a otvorili tak cestu pre uskutočnenie nových volieb.  Je dôležité, aby kandidačné porady mohli nanovo zostaviť kandidačnú listinu so všetkými kandidátmi, ktorí spĺňajú zákonné podmienky kandidovania.

Len transparentné  voľby bez zákulisných hier vytvoria v našej cirkvi priestor pre obnovu dôvery a spoluprácu cirkvi!

Iba víťazi volieb uskutočnených podľa transparentných pravidiel budú mať v cirkvi rešpekt a legitimitu, ktorá je tak potrebná pre uskutočnenie nevyhnutných reforiem vo fungovaní cirkvi!

My, dolu podpísaní veriaci, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ECAV na Slovensku, žiadame nové transparentné voľby, v ktorých by mohol kandidovať každý, kto spĺňa zákonné podmienky a aby kandidačná porada neurobila opäť svojvoľný predvýber kandidátov, ako v prípade uskutočnených nedemokratických volieb, voči ktorým protestujeme,“ uvádza sa vo výzve emeritných generálnych dozorcov.

Pre viac informácií o výzve sa možno obrátiť na bývalého generálneho dozorcu Jána Holčíka – mailom na: holcik@euterm.sk alebo telefonicky na čísle: 0903 417 872.

Výzvu možno popísať aj elektronicky: , alebo na podpisovom hárku.