„Buďte teda milosrdní,
ako je milosrdný aj váš Otec
.“

L 6, 36