„Odpovedal mu Ježíš.
Veru hovorím ti:
Dnes budeš so mnou v raji.“

L 23, 43