„Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce.
Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce
a ďakovať Mu budem svojou piesňou.“
Žalm 28, 7

 Milá naša sestra Anna Drobná

Dovoľte nám, aby sme Vás pozdravili pri vzácnom životnom jubileu, ktorého sa z milosti Božej v týchto dňoch dožívate. I tento životný medzník je dôvodom na vďaku a chválu Hospodinovi.

Sme vďační Pánu Bohu za Vašu službu a pomoc. Za využívanie talentov daných Vám od Pána Boha v prospech našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Asociácie slobodných zborov.

Nech Vás i naďalej sprevádza Božie požehnanie, Jeho múdrosť, láska, pomoc a ochrana. Hospodin nech zostane Vašou silou, povzbudením i nádejou.

S úctivým pozdravom

 Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

ilustračné foto: pixabay.com