„Blahoslavení žalostiaci,
lebo oni potešenia dôjdu
.“

Mt 5, 4