Milé sestry, milí bratia,

aj v  2. nedeľu po Svätej Trojici, 21. júna 2020 si môžete pozrieť Biblický príhovor z pera evanjelickej a. v. farárky Moniky Černekovej.