Na dnešnú nedeľu
si pre nás pripravil biblický príhovor
brat farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázania mu bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 7. kapitoly vo veršoch 15 až 23.