Na 20. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravil biblický príhovor
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne je text
z evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly 2 – 9 verša.