2. nedeľu po Zjavení nám slovom Božím
poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom príhovoru mu bol biblický text
zo 105 Žalmu v 4 verši.