Na 1. pôstnu nedeľu
si pre nás výklad slova Božieho pripravila
sestra farárka Mgr. Lívia Mojzsisová.
Základom kázne bol Biblický text
z knihy proroka Zachariáša 1, 12 – 17.