Na 11. nedeľu po Svätej Trojici, 23. augusta 2020 vám prinášame Biblický príhovor z evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Zvolene. Kazateľkou slova Božieho je evanjelická a. v. farárka, Mgr. Lívia Mojzsisová.