Dnes v 17. nedeľu po Svätej Trojici – 4. októbra 2020
nám slovom Božím vo forme video príhovoru poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ivan Mucha
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Málinci.