Vážení bratia a sestry z HELP.

Opíšem Vám ako sa u nás v Trenčíne v meste jedného z kandidátov volilo. Však ste vyzývali ľudí, aby Vám dali vedieť ako voľby prebiehajú. Priznám sa, že som všetkých vyškrtol. Ale pekne po poriadku. Dozorca nám predstavil sčítaciu komisiu. Volebnú sme ani nemali. Nie že sme ju navrhovali my všetci, ale už bola navrhnutá. Navrhol som doplniť ďalšieho člena, lebo po pravde všetci navrhnutí sa ani nepredstavili, ale boli to Bunčákovi oddaní prívrženci. Ani sa o mojom návrhu nehlasovalo. Prvé porušenie volebného zákona. Ďalej pri hlasovaní proti volebnej komisii sa hlasy ani nepočítali a konštatovalo sa, že bola zvolená jednohlasne Pred voľbami nepovedali koľko je prítomných účastníkov konventu, lebo podľa toho sa vydávajú volebné lístky. U nás sa volebné lístky vydávali ako sedmové karty. Potom sa išlo voliť. Predstavte si, že do nezalepených, nezapečatených  otvorených urien a pritom títo členovia už po rozdaní volebných lístkov držala v ruke ďalšiu asi centimetrovú vrstvu volebných lístkov. Tu mohlo dôjsť k jasnej manipulácii a výmene volebných lístkov pri prenose urny.

Pri vyhlasovaní výsledkov dozorca nevyhlásil koľko bolo prítomných podľa prezenčnej listiny, nevyhlásil koľko bolo vydaných hlasovacích lístkov, nevyhlásil, koľko bolo odovzdaných hlasovacích lístkov, nevyhlásil koľko bolo neplatných lístkov, vyhlásil len koľko ktorý kandidát získal hlasov. Keď som ho na to upozornil, tak vôbec nereagoval. Ďalej robili voľby v Drietome. Tam sčítaciu alebo volebnú komisiu vôbec ani nevolili, ani nepredstavili. Však na dedine sú samí sedláci a burani tak načo. Počet prítomných nevyhlásil, ale volilo sa už do zalepených, ale do nezapečatených urien. Samozrejme, že volebných lístkov bolo dostatok aj na výmenu. Výsledky odmietli oznámiť, aj keď okrem mňa na to poukazovali viacerí prítomní, že to treba oznámiť ihneď po skončení konventu. Dozorca zavelil, že výsledky sa dozvieme nabudúce, čo je zjavne v rozpore z volebným zákonom. Ďalej chcem podotknúť, že za éry Bunčáka sa v Drietome nikdy nekonal žiadny konvent, aj keď dovtedy sa konali, ale samotný Bunčák to zrušil. Dokonca aj presbyterov za Drietomu, vždy volili trenčania, lebo tých drietomanov do TN moc nechodí. Ak neveríte mám o tom zvukový záznam a môžem Vám ho zaslať. To je vizitka obetavého, čestného, zásadového a vysoko teologicky schopného podvodníka a klamára, kandidáta na biskupa ZD ECAV, predsedu ZED, predsedu dištriktuálneho súdu a podvodným spôsobom zvoleným za zborového farára Jána Bunčáka. Zároveň ho vyzývam, aby sa všetkých týchto funkcií vzdal. Keď sa niečo takéto deje v zbore, čo sa bude diať v cirkvi, keď zostane v týchto funkciách.

S pozdravom  Váš Bohu oddaný brat Ing. Dušan Šargavý