V jednom z minulých Poslov boli uverejnené ohlasy na škandalózne hlasovanie príslušného grémia ECAV o tom, že generálnemu dozorcovi Imrichovi Lukáčovi malo byť udelené pokarhanie za jeho činnosť vo funkcii generálneho dozorcu ECAV. Škandalózne preto, lebo za jeho dobrú prácu sa mu dostane zneváženia namiesto vďaky!!! (Preto aj útoky na Posol a podsúvanie súkromných plátkov a hoaxov na facebookoch, ktorými sa nehovorí celá pravda členom ECAV presne podľa vzoru zo sveta politiky! Ako keby sme nemali Písmo a museli replikovať maniere tohto sveta! Niektorí sú na to zrejme skutočne odkázaní, ak ich ambície vysoko prevyšujú ich schopnosti – známa to neblahá konštelácia osobných charakteristík na Slovensku všeobecne.)

 

Zažili sme na vlastnej koži, keď zozbierané materiály, svedčiace o prapodivnom a nevídanom šafárení na pôde ECAV, konkrétne bratislavského cirkevného zboru, ešte pred jeho rozdelením na tri zbory, vraj mali znevážiť a poškodiť meno vtedajšieho dozorcu CZ ako človeka, prvého medzi zodpovednými za uvedené šafárenie.

Prvým škandálom tohto celého bolo – a už v histórii ECAV ostane naveky zdokladované – to, ako vôbec nejaký cirkevník, nota bene funkcionár CZ, ani len netuší, ako rieši takéto spory kresťan – ako keby nečítal Písmo, kde všetko nájde – a ani to, že člen cirkvi nemá dávať na svetský súd súdiť cirkevné veci – napríklad údajné „znevažovanie“ za hľadanie skutkového stavu. Že sa to má riešiť vo vnútri zboru a v cirkvi. Podľa cirkevného poriadku sú na to minulou skúsenosťou vytvorené čo ako nedokonalé predpisy, ako sa takéto spory riešia, keď už bohužiaľ vzniknú. Veď podaním na svetské súdy robíme zároveň nechcenú antimisiu – „ľudia, nevstupujte do tejto cirkvi, lebo tohto sa môžete dočkať.“ Už vidím, ako ľudia do takej cirkvi húfne vstupujú – keď tam nevstupujú, ani keby ju viedli samotní anjeli vo fyzickom tele!

 

Popierajú aj nos medzi očami

Druhým škandálom je nepísané novodobé a tiež škandalózne očakávanie, priam požiadavka určitých ľudí, že cirkevný dozorca pri svojom dozorcovaní nesmie nájsť prešľapy v nakladaní s cirkevným majetkom, lebo tým automaticky znevažuje tých, ktorí sú za hospodárenie zodpovední.

Tretím škandálom na celej veci je, že ak sa na prapodivné šafárenie proti všetkým predpisom cirkvi príde (o čom svedčia napr. vlastné podpisy zodpovedných ľudí na zmluvách, na bankových dokladoch, v zápisniciach), títo ľudia popierajú aj vlastný nos medzi očami. Ako keby nevedeli, prečo sa má uznať a vyznať vlastné zlyhanie, že v cirkvi dokonca existuje niečo také ako pokánie, ktoré máme robiť neustále. Nie pre parádu, ale preto, že nevyznaný hriech znamená sťahovať kliatbu nielen na seba ale na celú cirkev ako určitú skupinu v rámci spoločnosti. A že cirkev, ktorá hriech toleruje, nie je viac pod Božou milosťou. Kto sa tomuto vysmieva, nech sa radšej nevysmieva, lebo všetko nás raz dobehne. Vtedy si však už len nebudeme vedieť vysvetliť rôzne druhy nášho súženia – osobného, zdravotného, finančného, v medziľudských vzťahoch, so zamestnaním, s deťmi atď. Lebo nespájame príčinu s dôsledkom. Išli sme ako slepí, hluchí a nemí a ďalej pokračujeme ako slepí, hluchí, nemí.

Po výpočte týchto škandálov, ktoré ako škandály na prvý pohľad ani nevyzerajú, sa už ani niet čomu čudovať, ak ten, čo čistí napr. Augiášov chliev cirkevného šafárenia, dostane za svoju poriadnu robotu pokarhanie namiesto, prepytujem, „ďakujem“. A ak idú byť voľby všelikoho v cirkvi a dotyčná skupina ľudí, podozrivých zo skrytého aj zjavného schvaľovania prapodivných praktík šafárenia s majetkom v cirkvi hovorí o voľbe, a za kandidáta postaví jednu jedinú osobu –  najlepšie sám seba, tak toto sú voľby na smiech, Kocúrkovo, hoci je to skôr do plaču – a to rovno nad stavom celej cirkvi! Duchovným stavom tejto cirkvi.  No to už sú mi ozaj voľby – jednu z jednej osoby! Demokratická evanjelická cirkev augsburského vyznania, kam si sa podela?! Vraj vždy má ísť o voľbu z viacerých dokázaných! Alebo potvrdiť toho, kto sa dokázal!

 

Aspoň vieme, kto je kto

Hlasovať proti kandidatúre Dr. Lukáča, ktorý sa po 6 rokoch dokázal ako ten, ktorý len vyžadoval ísť podľa predpisov, ale hlavne – hádam dokonca aj – podľa dobrých mravov – tak voči nemu skupina ľudí zahlasuje: nie. Neviem, či si ľudia, ktorí takto bez výčitky svedomia hlasujú, uvedomujú, že sa tým zároveň vydelili ako skupina ľudí, ktorým vyhovuje takéto šafárenie, pretože z neho profitujú. O stave nevyznaného hriechu ani nehovorím – ten ich vôbec netrápi, keď ani len netušia, čo za chorobu to je! Ale aspoň vieme, kto je  kto. Dobre vedieť. A mať sa pred nimi nielen na pozore, ale ani ich nepúšťať do funkcií v cirkvi, pretože už budeme vedieť, čo od nich môžeme čakať. Lebo potom aj naďalej zbohom, napríklad peniaze na padajúce nehnuteľnosti cirkvi. Zbohom dobré meno evanjelikov v spoločnosti – to ešte skôr. Ukazuje sa (po ovocí ich poznáte), že aj v cirkvi sú ľudia, ktorí musia mať drahé topánočky, šatočky, kožuštek, také alebo onaké auto, takú vilu alebo domček, takú funkciu, také postavenie, taký príjem, také onaké, to a ono. Skrátka, všetko sú to dôkazy samých vznešených duchovných cieľov!

 

Musíme sa rozhodnúť

Pred voľbami sa treba pozrieť na ovocie kandidátov a voliť ich podľa ich doterajšieho ovocia! Ak niekto chce po takých „voľbách“ ľudí s takým alebo onakým ovocím ešte rozprávať rozprávky a bájky o tom, aký je on veriaci, tak v tomto presvedčení je už iba on sám a možno ešte jeho beneficienti. „Ukáž mi svoju vieru a ja ti ukážem svoje skutky.“ Platí to ešte vôbec? Alebo sme už zo sveta prebrali – ako jediné možné –  metódy sociálneho inžinierstva (po našsky eštébácke metódy) – metódy manipulácie napr. voličov – čistá Jezábel, metódy zastrašovania (napr. súdmi), osočovania, prenasledovania (napr. ohováraním na facebooku), zatajovania pravdy (útoky na redakciu Posla, čo v Posle smie, a čo nesmie byť), nevecných osobných útokov, znevažovania, nepriznania si o sebe trpkých právd, charakterových defektov, neschopnosti, nekritických ambícií atď.?

Musíme sa rozhodnúť. Ako Radca nám ostáva snáď už iba Boh. Chvalabohu, že On. V prvom rade. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Ľubica Križanová