„Ak zachovávate moje prikázania, zostanete v mojej láske,
ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske
.“

J 15, 10