„Či som ti nepovedal:
Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?“

J 11, 40