Reagujem na udalosti z posledných dní v našej cirkvi, kde prebieha neľútostný boj o moc a ovládnutie ECAV na Slovensku. K zvodom diabla a skupine 9 generálnych presbyterov sa pridala aj skupina zo seniorátov. Dokazuje to výsledok hlasovania z kandidačnej porady na generálne predsedníctvo ECAV na nové volebné obdobie, ktorá sa konala 24. mája.

Arogancia moci, získanej mimo pôdy zákonov a Ústavy ECAV nám odkázala: Naša je väčšina – pravda je naša. Máme všetku moc, vo voľbách nedovolíme kandidovať br. Imrichovi Lukáčovi, generálnemu dozorcovi, a rovnako ani br. Milanovi Krivdovi, biskupovi ZD. Na funkciu generálneho dozorcu navrhujú, resp. volia jediného kandidáta zo svojich radov, aby ho mlčiaca väčšina členov ECAV pri voľbách zdvihnutou rukou odobrila do funkcie, napriek tomu, že v minulých voľbách neuspel.

Pýtam sa dotknutých seniorov a senioriek (osobitne z Myjavského a Košického seniorátu), našich dozorcov, predsedníctva VD a predsedov kandidačnej porady, za koho, resp. za čo nás kajúcich hriešnikov považujú. Neberte nám aj tú malú moc, aby sme si mohli vybrať a slobodne sa rozhodnúť pri voľbách predsedníctva ECAV. Veď sme predsa svojprávni ľudia, a nie stádo. Veď všetka moc v cirkvi má pochádzať od jej členskej základne v cirkevných zboroch.

Nebojíte sa Pána Boha za svojvoľné konanie? Je smutné, keď sa za vás teológov, za vaše konanie hanbí váš bývalý pedagóg, dekan na EBF UK. Ale hanbíme sa za vás aj my, kajúci hriešnici, generácie vašich otcov a matiek, keď vidíme, ako ničíte našu cirkev, ktorej Hlavou je Ježiš Kristus.

Otče nebeský, Ty jediný si mocný, spravodlivý a milostivý, mocnou rukou ľud svoj chráň. Keď vôkol nás je toľko zla, naprav poblúdené mysle, nech sa srdcia prázdne, pyšné Tvojej vôli pokoria. Daj nám múdrosť a odvahu s Tebou kráčať a prežívať časné dni.

Ján Palečka st., Lovinobaňa