23. júna 2021 zasadala synoda Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v Starej Pazove pri príležitosti 100. výročia osamostatnenia sa.

Synodu viedlo predsedníctvo SEAVC dôstojný pán biskup Mgr. Jaroslav Javorník PhD. a synodálny dozorca dipl. právnik Zlatko Šimák .

Zdroj: https://seavc.rs/
Foto: facebook Slovenská evanjelická a. v. cirkev