Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zdržali neprimeraných a nedôstojných prejavov nesúhlasu s inštaláciou a úvodom predstaviteľov Evanjelickej cirkvi a. v., konanej 2. marca vo Zvolene, ktorí vzišli z nelegitímnych volieb.

Napriek tomu, že vrcholní predstavitelia cirkvi vzišli z nedemokratických volieb, sprevádzaných mnohými pochybeniami a obmedzením práv členov cirkvi, a napriek tomu, že takto zvolené vedenie cirkvi zatiaľ nemá záujem o dialóg a riešenie problémov, chceme vás vyzvať, aby ste oprávnené požiadavky presadzovali dôsledne, ale výlučne biblickým spôsobom. V snahe o vytvorenie slušnej ECAV nemôžeme rovnako uplatňovať nedemokratické a nekultúrne metódy, akými sa dostali k moci súčasní predstavitelia.

 

Počas slávnostnej inštalácie nového vedenia, ktoré sa k tomuto slávnostnému aktu uchýlilo aj bez toho, aby sa čestne vysporiadalo so zlyhaniami a pochybeniami, ktoré sprevádzali ich nástup do funkcií, chceme zachovať rozvahu a vyvarovať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo situáciu ešte viac zhoršiť. Slávnosť inštalácie chápeme iba ako formálny akt, ktorý nič nepotvrdzuje a nerieši, a rovnako ako predtým, aj po inštalácii chceme kriticky ale zároveň konštruktívne prispieť k riešeniu a náprave problémov, ktoré trápia všetkých, ktorým na našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania naozaj záleží.

 

Výbor Asociácie SloZ