BRATISLAVA – Bývalý konateľ spoločnosti Reformata s. r. o., Vladimír Daniš neuspel so svojou žalobou, v ktorej žiadal, aby súd určil neplatnosť skončenia jeho pracovného pomeru so spoločnosťou a priznal mu náhradu mzdy. Okresný súd Bratislava I na pojednávaní 4. júna 2018 jeho žalobu v celom rozsahu zamietol.

Vladimír Daniš dostal výpoveď ešte v januári 2015. Počas výpovednej doby však hrubým spôsobom porušil pracovnú disciplínu, a preto bol jeho pracovný pomer skončený i okamžite 29. 1. 2015. O dva mesiace neskôr Reformatu zažaloval s tým, že požadoval určenie tohto skončenia pracovného pomeru za neplatné. Od spoločnosti Reformata s. r. o. zároveň žiadal náhradu mzdy. Minulotýždňové pojednávanie na Okresnom súde Bratislava I však dalo v rozsudku za pravdu argumentom žalovanej spoločnosti Reformata s. r. o. Súd zároveň Vladimíra Daniša zaviazal k náhrade všetkých trov konania. Rozsudok okresného súdu zatiaľ nie je právoplatný.

Práve v týchto dňoch – po štátnej kontrole – vyšlo najavo, že bývalí konatelia Reformaty s. r. o. Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár počas niekoľkých rokov spôsobili krátením dane spoločnosti Reformata s. r. o. škodu, ktorá spolu s pokutou predstavuje zhruba 58-tisíc eur. Napriek tomu V. Daniš neváhal od Reformaty (cirkvi) súdnou cestou žiadať „náhradu mzdy“ vo výške 40-tisíc eur.

R