Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 20. apríla v Bratislave, udelilo napomenutie generálnemu dozorcovi Imrichovi Lukáčovi. Spravilo tak za príhovor, ktorý povedal v priamom prenose verejnoprávnej televízie Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v nedeľu 15. apríla na službách Božích v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši pri 120. výročí vydavateľstva Tranoscius, ktoré odvysielala Dvojka. Za napomenutie hlasoval aj Ivan Eľko, kandidát na generálneho biskupa. Protikladný postoj však zaujal vo veci svojej kandidatúry, keď „šiel na bubon“ s ECAV do svetských médií.

Na návrh generálneho presbytera ECAV na Slovensku Romana Porubäna, farára v cirkevnom zbore Kežmarok a bývalého seniora Tatranského seniorátu, udelilo generálne presbyterstvo Imrichovi Lukáčovi, generálnemu dozorcovi ECAV na Slovensku, napomenutie za príhovor pri 120. výročí vydavateľstva. V uznesení generálni presbyteri s poľutovaním konštatujú, že „príhovor generálneho dozorcu Doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., ktorý zaznel na bohoslužbách v priamom prenose RTVS 15. apríla 2018 v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 120. výročia založenia Tranoscia, poškodil dobré meno cirkvi svojimi invektívami na predstaviteľov ECAV. Sme presvedčení, že podobné prejavy cirkev nebudujú, ale ju rozkladajú a nemajú sa prezentovať vo svete, ale na patričných grémiách cirkvi.“ Ďalej ho napomínajú a žiadajú, „aby do budúcnosti sa podobných príhovorov, ktorými ohovára predstaviteľov cirkvi, vyvaroval.“ Za napomenutie hlasoval aj Ivan Eľko, generálny presbyter a súčasný kandidát na generálneho biskupa.

Opačný postoj však zaujal v maile, ktorý poslal seniorovi Gemerského seniorátu R. Gdovinovi. Vyzýva ho v ňom, aby sa pripojil k listu, ktorý pretriasa vnútorné záležitosti ECAV na Slovensku vo veci kandidačnej porady. Tá zamedzila trom kandidátom v kandidatúre na najvyššie posty cirkvi. Avizuje tiež, že list bude publikovaný v Reformačných listoch a v ďalších dostupných svetských médiách, čo sa nakoniec potvrdilo. Informácie publikovala tlačová agentúra SITA, denníky Pravda, SME a ďalšie.

Mail od kandidáta na generálneho biskupa Ivana Eľka tiež potvrdzuje lobing za podpísanie listu. Vyzdvihuje ale postoj R. Gdovina, ktorý zaujal na svojom facebookovom profile a ktorý bol namierený proti kritike, akú zaujali autori článku k nedemokratickému postupu kandidačnej porady: „Poznám Tvoje postoj k veci z príspevku na FB a veľmi si vážim, aký postoj si zaujal. Ak zvážiš/zvážite, že sa chceš/chcete ako účastníci legitímneho rozhodnutia osobne k tomuto listu pripojiť, prosím iba o Tvoje/Vaše krátke avízo (“podpisujem”) na ecav.nitra@stonline.sk,“ uvádza v maile Eľko.

 

LIST I. EĽKA ADRESOVANÝ SENIOROVI GES R. GDOVINOVI

 

Ahoj Rado,

zasielam Ti ako seniorovi GES text listu k závažnému dianiu v súvislosti s nedávnou kandidačnou poradou, následnou bezpecedentnou reakciou Evanjelického posla, ktorý skrátka konštatoval, že samozvaný orgán prijal nelegitímnym spôsobom rozhodnutie, ktorým obral členov ECAV o možnosť voľby a na to publikovanému Vyhláseniu na www.ecav.sk. Nemám emailovú adresu br. sen. dozorcu GES. Bol by si taký láskavý a preposlal mu to?

Poznám Tvoje postoj k veci z príspevku na FB a veľmi si vážim, aký postoj si zaujal. Ak zvážiš/zvážite, že sa chceš/chcete ako účastníci legitímneho rozhodnutia osobne k tomuto listu pripojiť, prosím iba o Tvoje/Vaše krátke avízo („podpisujem“) na ecav.nitra@stonline.sk .

Text listu bude publikovaný v Reformačných listoch a ďalších dostupných médiách (bude zaslaný i do Evanjelického posla, publikovanie však neočakávame).

Ďakujem, srdečne Ťa pozdravujem, Pán Ti žehnaj!

 Ivan Eľko