Nádej budúcnosti

Nádej budúcnosti

Vstúpenie Krista Pána na nebo „Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu; niektorí však pochybovali.Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.Choďte teda, čiňte mi učeníkmi...