Hľadáte aktuálne informácie o dianí v Evanjelickej cirkvi, a v kresťanskom svete všeobecne?

 

Hľadáte objektívne, kritické a pravdivé informácie?

 

Hľadáte vieručne správne podanie a obhajobu kresťanskej viery v súlade s augsburským vyznaním?

 

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania doporučuje týždenník Lutherus.

 

Viac informácií, a možnosť predplatiť si tento týždeník nájdete na tejto stránke.

Lutherus