Linky a videá

1.) Stav nehnuteľného majetku ECAV na Slovensku

Link: http://www.ecav.sk/itv-2/watch.php?vid=42bee9716

2.) Daňový úrad si posvietil na cirkev, musí doplatiť desiatky tisíc eur

Link: https://www.ta3.com/clanok/1130045/danovy-urad-si-posvietil-na-cirkev-musi-doplatit-desiatky-tisic-eur.html

3.) V evanjelickej cirkvi panuje napätie, dôvodom sú voľby vedenia 

Link: https://www.ta3.com/clanok/1148454/v-evanjelickej-cirkvi-panuje-napatie-dovodom-su-volby-vedenia.html

4.) Videokanál Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku

Link: https://www.youtube.com/channel/UCLo0kIaz-B752qQk0wB5ifA

5.) 100. výročie ECAV na Slovensku – reportáž televízie Poprad

Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wovl5H02I0g