Ján Brozman

Kandidát na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku 

Štrukturovaný životopis

 

Meno a priezvisko:

Ing. Ján BROZMAN

Adresa:

Drienovská Nová Ves č. 133

Dátum narodenia:

23. 6. 1968

Telefónny kontakt:

0911 292 597

Vzdelanie a ďalšie kurzy:

2000,2002,2003

jazykové kurzy anglického jazyka

1988 – 1992

Vysoká vojenská letecká škola v Košiciach

1982 – 1986

Vojenská stredná odborná škola letectva v Prešove

Priebeh zamestnania:

1986 – 1988

technik lietadla na letisku v Přerove

1992 – 1993

starší technik na letisku v Piešťanoch

1993 – 2005

starší technik, neskôr náčelník oddelenia, zástupca veliteľa letky až veliteľ letky na letisku v Prešove

2005 – 2010

Veliteľstvo vzdušných síl vo Zvolene

2006 – 2008

Veliteľ detašovaného pracoviska Odbornej výcvikovej školy letectva, PVO, KIS EPs v Košiciach

2009 – 2010

Náčelník Inžinierskej leteckej služby Veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene, od júla 2010 – Hlavný inžinier letectva a protivzdušnej obrany

2011 – trvá

starosta obce Drienovská Nová Ves

Jazykové znalosti:

anglický jazyk – pokročilý

Iné schopnosti a znalosti:

práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, internet) – pokročilý; vodičské oprávnenie skupiny B;

výborné manažérske schopnosti, organizačný talent, zodpovednosť, presnosť, komunikatívnosť.

Referencie:

– výpis z registra trestov

Doplňujúce informácie:

 

22. 3. 1996 – prijatie do ECAV;

učiteľ detskej besiedky, kurátor fílie Drienovská Nová Ves; od júna 2003 – dozorca CZ Obišovce;

dozorca KESEN, po zvolení za dozorcu VD som sa vzdal tejto funkcie;

od roku 2006 – dozorca VD ECAV;

predseda výboru EVS;

ženatý, manželka Zuzana, rod. Galdunová;

dve dcéry: Zuzana (26 r.) a Lenka (16 r.), dve vnučky: Tamarka a Anička.

Dátum vypracovania:

23.5.2018

 

 

Osobné stanovisko

Milovať Boha

Voľby, to je chvíľa, kedy platí: „Po ovocí poznáte ich“ (Mt 7,16). Je to otázka, aké ovocie priniesla nedávna história aj prosba o milosť do budúcich časov. Milovať Boha – nad to niet nič väčšie. (Mk 12,29-31, Mt 22,40) Vyplýva z toho všetko: vyznanie, etika, životný štýl, ekonomika, práca, misia, vzťahy, politika, tvorba… Z lásky k Bohu vyplýva život. Predstava Boha je zdeformovaná.

Ak opíšem všetky oblasti, ktoré budem môcť spravovať, urobím to najjednoduchšie, čo by bolo nutné urobiť. Len si pozrite predchádzajúce vyhlásenia, sľuby, či plány a ako to vyzerá s realitou.

Cirkev – jedno telo a jeden duch.

Myslím, že sa nedá povedať, že by v dnešnej podobe bola ECAV jedným telom a jedným duchom. Reštrukturalizácia cirkvi musí poslúžiť k prejavu Božej lásky a našej lásky k Bohu, aby sme mohli verne stáť v službe a žiť život viery.

Žiť život viery v snahe o to, čo vedie k pokoju.

V zmysle Slov: „Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a k vzájomnému budovaniu“ (Rím       14,19). Je potrebné myslieť na spoluprácu a na to, aby problémy boli riešené           biblickým      princípom.    To Boh požehná a nebude dochádzať k triešteniu, ale k budovaniu v pevnej bratskej láske. Znamená to aj nájdenie súladu medzi Božími zákonmi a zákonmi, ktoré tvoríme my sami.

Žiť život viery v snahe nemyslieť na seba.

V zmysle Slov: „Každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro, na budovanie“ (Rím 15,2). Znamená to rozvoj práce s mládežou, výchova v školách, rozvoj práce s deťmi, aby vnímali cirkev ako svoju Božiu rodinu, kde môžu prejaviť svoje dary.

„Radujte sa pohania spolu s Jeho ľudom.“ (Rím 15,10)

Jasne musí byť zjavná naša živá viera, radosť z Božej milosti a lásky. K tomu všetkému a mnohému ďalšiemu sme premieňaní Kristom.

Ján Brozman

 

Zdroj: ecav.sk