Evanjelický posol

Prečítajte si v EPST č. 25

Evanjelický posol č. 25 prináša opäť aktuálne témy zo života cirkvi.

Celý Posol si môžete prečítať na adrese:

www.floowie.com/sk/zobrazenie/ep-25-2018

Prečítajte si v EPST č. 24

Evanjelický posol č. 24 predstavuje kandidátov na generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu VD, koré sa budú konať 17. júna, 24. júna alebo 1. júla 2018.

Celý Posol si môžete prečítať na adrese:

www.floowie.com/sk/zobrazenie/ep-24-2018

Prečítajte si v EPST č. 23


Aj toto číslo Evanjelického posla je venované predovšetkým voľbám nového Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa budú konať 17. júna, 24. júna alebo 1. júla 2018.

Celý Posol si môžete prečítať na adrese:

www.floowie.com/sk/zobrazenie/ep-23-2018

Prečítajte si v EPST č. 22

Evanjelický posol č. 22 vyšiel „zahalený“ do čiernej titulnej strany. Dôvodom sú udalosti z dvoch kandidačných porád – na voľby generálneho predsedníctva a dozorcu Východného dištriktu. Prinášame informácie o aktuálnom dianí po kandidačných poradách aj o výsledkoch daňovej kontroly…

Výsledkom kandidačných porád je nedemokratické odstavenie troch kandidátov – Milana Krivdu, Jaroslava Mervarta a Imricha Lukáča, ktorí sú v cirkvi známi predovšetkým tým, že trpezlivo poukazujú na všetky nekalé praktiky, nehospodárne nakladanie s majetkom a porušovanie cirkevnoprávnych predpisov. Za ich snahu o transparentnú cirkev sa im dostalo krutého verdiktu: členovia kandidačných porád si evidentne neželajú, aby sa o problémoch v cirkvi hovorilo otvorene, a tak zdvihli ruky za to, aby títo traja funkcionári už ďalej nemohli zastávať vysoké posty v ECAV.

Aktuálnemu dianiu po kandidačných poradách je venovaný článok Jaroslava Mervarta „Vybrali si Barabáša“, v ktorom reaguje na skutočnosť, že kandidačná porada na generálne predsedníctvo nedovolila Imrichovi Lukáčovi uchádzať sa o pokračovanie vo funkcii generálneho dozorcu, no do volieb na tento post ďalej posunula Jána Brozmana, dosluhujúceho dozorcu Východného dištriktu…

Posol však v tomto čísle prináša i ďalšie závažné témy – jednou z nich je informácia o výsledkoch daňovej kontroly, ktorá potvrdila varovné slová Imricha Lukáča: cirkev kvôli daňovým machináciám bývalého vedenia Reformaty čakajú obrovské finančné sankcie. Toto číslo Evanjelického posla „odomykáme“ pre širokú evanjelickú verejnosť, aby si na základe relevantných informácií mohla urobiť obraz o tom, čo sa deje (nielen) okolo volieb na najvyššie cirkevné posty. Prístup k nemu je na adrese:
www.floowie.com/sk/zobrazenie/ep-22-2018